Obsah

Zastupitelstvo obce

Starostka obce

Alena Gerhardová


Místostarostka

Vladimíra Kouřilová

Členové OZ

Miroslav Blažek

Zbyněk  Grygar

Tomáš Kurfurst

Mgr. Silvie Majtánová

Petr Navrátil

Antonín Ondroušek

Václav Smolka