Obsah

Varovné signály

Pro případ mimořádných situací uvádíme informace o změnách varovných signálů pro obyvatelstvo.

Změna varovných signálů

Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru a náměstka ministra vnitra ze dne 31.10.2001 byly zrušeny dosavadní varovné signály

  • katastrofa
  • všeobecná výstraha
  • nebezpečí zátopové vlny


Dnem 1. listopadu 2001 se na území České republiky zavádí varovný signál"VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech.

OU - výstraha


Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu"VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků (místní rozhlas, rádio, televize) o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci.

Pro svolání jednotek požární ochrany zůstává v platnosti signál"POŽÁRNÍ POPLACH". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.


Související odkazy ministerstva vnitra ČR

Ostatní odkazy