Obsah

Provozní řád - návštěvní řád

 

 • vstup do areálu je povolen pouze v provozní době, na platnou vstupenku nebo permanentku;
 • za nepříznivého počasí si provozovatel vyhrazuje právo změny provozní doby;
 • koupání je dovoleno pouze v plavkách, zákaz koupání v elasťácích, bermudách, spodním prádle apod.;
 • do bazénu vstupujte přes brodítko se sprchou; pod sprchou a v bazénu je zakázáno používat mycí prostředky (mýdlo, šampon apod.);
 • přísný zákaz močení do vody a nošení jídla, skla či jiných předmětů, které by mohly zapříčinit znečištění vody, do bazénu a prostoru kolem něj;
 • každý je povinen chovat se tak, aby svým jednáním nezapříčinil úraz sobě nebo jiným návštěvníkům koupaliště;
 • přísný zákaz skákání do vody ze žebříků, atrakcí a z míst označených praporky;
 • do prostoru dětského brouzdaliště je povolen vstup pouze dětem do 6 let a jejich doprovodu;
 • za bezpečnost dětí v brouzdališti zodpovídá jejich doprovod;
 • zákaz koupání dětí do 1 roku v obou bazénech;
 • každý uživatel tobogánu a skluzavky musí dodržovat podmínky provozního řádu těchto atrakcí a dbát pokynů plavčíka;
 • do areálu mají zákaz vstupu osoby trpící infekční chorobou nebo v karanténě, osoby podnapilé a pod vlivem návykových látek;
 • do areálu není dovoleno vodit psy ani jiná zvířata;
 • zajíždění s koly do areálu koupaliště je možné po dohodě s personálem;
 • udržujte čistotu, odpadky odhazujte do odpadkových košů;
 • doporučujeme nenosit do areálu větší obnos peněz a cenné předměty;
 • neručíme za odložené věci.

 

Každý je povinen řídit se pokyny plavčíka.

V případě nerespektování tohoto řádu, může být návštěvník z areálu vyloučen bez nároku na vrácení vstupného.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt.


OÚ Osíčko