Obsah

Symboly obce

Symboly obce Osíčko - prapor, znak a pečeť, jejich význam a historický vývoj.

Zdůvodnění znaku a praporu obce Osíčko

V minulosti jediným vlastníkem obou obcí současně, byl vladyka Zdeněk z Domaželic(erb poloviční, či rostoucí lev, tinktury neznámé - srov. J. Pilnáček, Staromoravští rodové, II. vyd., Brno 1972).

Autor nové symboliky Osíčka položil tohoto lva (stříbrného s červenou zbrojí) do horní, větší poloviny zeleno-zlatě děleného štítu, do menší zlaté poloviny pak umístil dva modré lněné květy. Zelená barva symbolizuje lesní bohatství Hostýnských hor i zemědělský charakter obce, lněné květy pak jedno z hlavních zaměstnání osadníků Osíčka i Příkaz v minulosti.

Znak obce

Návrh praporu obce vychází ze znaku obce a je jeho vhodným zjednodušením. Prapor tvoří tři vodorovné pruhy - zelený, žlutý, zelený. Ve žlutém poli je modrý květ lnu. Poměr šířky k délce praporu je 2:3.

Prapor

Znak a prapor byl udělen obci Poslaneckou sněmovnou dne 12. dubna 1995. Tyto symboly byly dne 14. července 1996 slavnostně vysvěceny Monsigeurem Josefem Hrdličkou, světícím biskupem olomouckým.

Historické pečeti

Příkazy (bývalý kraj přerovský) - typář z r. 1759 použit ještě r. 1820. Typář zobrazuje patrně lnem oseté pole, nad nímž jsou umístěny dva vinařské (ditrichštejnské) nože, po stranách letopočet 17-59 a nahoře název obce - PRZIKAZ

Pečeť Příkazy

Osíčko - typář s nápisem POCTIWA OBEC OSICKA s obrazem krojidla a radlice v oboustraně vykrajovaném, korunovaném štítě. Typář je asi z konce 17. století, případně z 1. pol. 18. století, použit ještě r. 1820.

Pečeť Osíčko

Současná pečeť

Nová pečeť je odvozena od sávajícího obecního znaku, v pečetním poli je umístěn znak obce Osíčko s názvem obce po obvodu pečetidla.


Svěcení symbolů obce Osíčko

Svěcení symbolů