Obsah

 

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o množství a nákladech za odpadové hospodářství: 

Informování o odpadech - rok 2021

Informování o odpadech - rok 2022

Informování o odpadech - rok 2023

 

Vážení spoluobčané,

všichni se snažíme minimalizovat celkový objem a množství odpadů.

Chováme se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně a třídíte jednotlivé komodity 

a žádné odpady NEODKLÁDÁTE mimo kontejnery a popelnice.

Průvodce předcházením vzniku odpadu v domácnosti

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Na zbylý směsný komunální odpad po stanoveném vytřídění používají občané vlastní sběrné nádoby – popelnice. Svoz komunálního odpadu probíhá 1 x za 14 dnů – každý lichý pátek.

 

     TŘÍDĚNÝ ODPAD

      Stanoviště tříděného odpadu:

      Stanoviště č. 1 – ČD

      Sběrné nádoby : biologický odpad, papír, plast včetně PET lahví, sklo čiré, sklo barevné

      Stanoviště č. 2 – Obchod č. p. 63

      Sběrné nádoby : papír, plast včetně PET lahví, sklo čiré, sklo barevné, kovy, jedlé oleje a tuky

      Stanoviště č. 3 – U č. p. 37

      Sběrné nádoby : papír, plast včetně PET lahví, sklo čiré, sklo barevné, biologický odpad

      Stanoviště č. 4 – Bytovky č. p. 95

      Sběrné nádoby : papír, plast včetně PET lahví, biologický odpad

      Stanoviště č. 5 -  Naproti hospody u Trhlíků, č. p. 102

      Sběrné nádoby : biologický odpad, plast včetně PET lahví, papír

      Stanoviště č. 6 – Zádebří

      Sběrné nádoby : biologický odpad, papír, plast včetně PET lahví

      Stanoviště č. 7 -  U parkoviště koupaliště

      Sběrné nádoby : biologický odpad, plast včetně PET lahví, papír

   

Kam co patří a nepatří :

Žlutý kontejner na plasty

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

 

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

Třídění kovových odpadůANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích. 

 Kovový odpad lze také odevzdávat prostřednictvím smluvního partnera - firma Trojek a.s.

 

NEBEZPEČNÝ  ODPAD

Sběr a svoz nebezpečného odpadu je zajišťován dvakrát ročně na předem vyhlášeném místě.

OBJEMNÝ ODPAD

Objemný odpad je zajištěn dvakrát ročně  na předem vyhlášených stanovištích do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a místním rozhlasem.

Hnědé kontejnery na bioodpad jsou umístěny na stanovištích v období od března do listopadu.