Obsah

Personální obsazení

Ředitelka, statutární zástupce MŠ

Bc. Přadková Lenka

Učitelka

Grygarová Jitka

 

 

 

Školnice, školní asistent

Kolaříková Jana

zástup Livie Čermak Pastorková

Šablony II pro MŠ Osíčko

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015056

 

Vedoucí školní jídelny, kuchařka

Vaňková Miroslava