Obsah

Ředitelka, statutární zástupce MŠ

Bc. Lenka Přadková

Učitelka

Jitka Grygarová

Školní asistent

Jana Kolaříková
(školní asistent v rámci projektu s názvem Šablony OP JAK MŠ osíčko dle MS2021+: číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0003432. Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální podpora MŠ Osíčko prostřednictvím školoního asistenta. Rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování).

Školnice- uklízečka

Dagmar Laníková

Vedoucí školní jídelny (VŠJ) , kuchařka

Eva Čačalová

Personální obsazení