Obsah

Personální obsazení

Ředitelka, statutární zástupce MŠ

Bc. Lenka Přadková

Učitelka

Jitka Grygarová 

Školní asistent

Jana Kolaříková

(CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020951 - ŠABLONY III PRO MŠ OSÍČKO je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální podpora MŠ Osíčko prostřednictvím školního asistenta.personální podpora )

Vedoucí školní jídelny, kuchařka

Miroslava Vaňková