Obsah

Personální obsazení

Ředitelka, statutární zástupce MŠ

Bc. Lenka Přadková

Učitelky

Jitka Grygarová 

Dagmar Kyjovská

Livie Čermak Pastorková

Školní asistent

Jana Kolaříková

(CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020951 - ŠABLONY III PRO MŠ OSÍČKO je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální podpora MŠ Osíčko prostřednictvím školního asistenta.personální podpora )

Vedoucí školní jídelny, Kuchařka

Miroslava Vaňková