Obsah

Zpět

Geodetické měření v k.ú. Příkazy u Osíčka

V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Příkazy u Osíčka je nutné v nadcházejícím období přibližně od 9.9.2020 do 31.5.2021 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy, případně jiné chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení zaměstnanců. Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokážou služebním průkazem.

Vyvěšeno: 7. 9. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět