Doby lovu zvěře

Podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Zvěř srstnatá

01.08. - 15.01.jelen a laň jelena evropského
01.08. - 31.03.kolouch jelena evropského
16.08. - 31.12.jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského
01.08. - 15.01.jelen a laň jelena siky japonského *
01.08. - 31.03.kolouch jelena siky japonského *
16.08. - 31.12.daněk skvrnitý - daněk a daněla
16.08. - 31.03.daněk skvrnitý - daňče
01.09. - 31.12.jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
16.05. - 30.09.srnec obecný
01.09. - 31.12.srna, srnče
01.08. - 31.12.muflon a muflonka
01.08. - 31.03.muflonče
01.01. - 31.12.prase divoké
01.09. - 31.12.kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.10. - 30.11.kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.09. - 31.12.zajíc polní *
01.11. - 31.12.králík divoký *
01.08. - 30.11.jezevec lesní *
01.01. - 31.12.liška obecná
01.11. - 28.02.kuna lesní a skalní *

01.11. - 29.02.ondatra pižmová

Zvěř pernatá

16.10. - 31.12.bažant obecný - kohout
16.10. - 15.03.bažant královský - kohout
15.03. - 15.04.krocan divoký - kohout
01.10. - 31.12.krocan divoký a krůta
16.08. - 15.01.husa polní, velká, běločelá *
01.09. - 30.11.kachna divoká, polák velký, polák chocholačka *
01.09. - 30.11.lyska černá *
16.10. - 31.12.perlička obecná
01.08. - 31.10.holub hřivnáč
16.10. - 15.02.hrdlička zahradní
01.07. - 28.02.straka obecná
01.07. - 28.02.vrána obecná

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.

Zde naleznete plné znění vyhlášky 245/2002 Sb

Zde naleznete plné znění ZMĚNY VYHLÁŠKY 245/2002 Sb