TOPlist


Budova dnešní mateřské školy, resp. její část, byla postavena ve 2. polovině 19.století a původně sloužila jako myslivna. V roce 1888 zde obec zřídila obecnou školu. Počátkem 60. let vznikl při ZŠ útulek pro děti, později mateřská škola. V 80. letech byla základní škola zrušena. Zůstala pouze mateřská škola.

Průběžně probíhaly nejrůznější stavební přístavby, úpravy a opravy (zejména v 60. letech), ale bohužel nebyly vždy příliš šťastné. Například byla zničena původní fasáda, která dnes mohla být chloubou naší obce. Nekomplexní stavební úpravy se podepsaly na tom, že stavba působí nesourodě. Přes všechny nedostatky se však podařilo sladit prostory MŠ v jeden funkční celek, který dnes plně využíváme k výchovné práci s dětmi. Od ledna 2003 je mateřská škola zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou.


Motto školy

„ Dítky nejdražší Boží dar a klenot
nejpilnějšího opatrování hodny jsou „

Jan Amos Komenský


Školní vzdělávací program pod názvem "Se sluníčkem celý rok".
AKTUÁLNĚ